PODSETNIK##################################################################################################
Ovaj web site ostaje kao jedini arhivski
materijal dosadasnjeg rada 
Srpske nacionalne akademije u Kanadi
a nova uprava
od 3 februara 2013
ce vas na svoj nacin obavestavati o
buducim aktivnostima Akademije

U odnosu na međuljudske odnose,
hrana nam i nije mnogo zatrovana.
(Minimax)


 

*********************************** 

 

*******************************************************************************

 

 

       

 

 "Ako nema neprijatelja, mi se začas podelimo na one i ove,

tek da ne bismo gubili vreme

i živeli bez stresa, svađa, mržnje." 
 
Dušan Kovačević, dramski pisac